ชาวภูไท บ้านโนนหอม

ตำบลโนนหอม เป็นตำบลๆ หนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2425 โดยมีนายหอม เป็นผู้นำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนี้ ชาวบ้านโนนหอมเป็นคนเผ่า “ภูไท” ที่ในปัจจุบันยังคงช่วยกันรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูไทไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะที่ “บ้านโนนหอม” ซึ่งเป็นดั่งศูนย์กลางการจัดงานประเพณีต่างๆ ของชนเผ่า

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านภูไทโนนหอมมีอยู่ว่า ในปี พ.ศ. 2400 ชนเผ่าภูไทกลุ่มนี้ได้อพยพมาจากเมืองภูวานากะแด้ง ประเทศลาว โดยพากันข้ามแม่น้ำโขง แล้วลัดเลาะรอนแรมมาตามแนวเทือกเขาภูพาน มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่ที่ราบลุ่มที่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ (ปัจจุบันคือหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร) จากนั้นก็แยกย้ายกันตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ที่เหมาะสม บางกลุ่มอาศัยปักหลักอยู่ใกล้แหล่งน้ำ แต่บางกลุ่มเลือกที่จะอยู่ตามบริเวณที่เป็นโนนหรือเนินใกล้เชิงเขาภูพาน (ปัจจุบันคือพื้นที่หนึ่งในเขตตำบลโนนหอม) สำหรับบรรพบุรุษของชนเผ่าภูไท บ้านโนนหอม นั้นได้ตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านเล็กๆ กระจายอยู่ตามท้องทุ่งนา และริมป่าบุ่งป่าทาม หากคุณเป็นคนที่สนใจในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วล่ะก็ หมู่บ้านโนนหอมแห่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด เพราะที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวภูไทอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชาวภูไท หรือที่เรียกว่า “พาแลง” การชมการแสดงฟ้อนรำของสาวชาวภูไท หรือการชมการแสดงรำมวยโบราณ ทั้งนี้ หากต้องการร่วมงานพาแลง หรือร่วมฟ้อนรำกับชาวภูไท สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ “ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนหอม เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand